Home Sản phẩm

Kim Xm


Kim Ngắn 1 đầu = 1000/cay

                 3 đầu = 3000/cay

                 5đầu = 4000/cay

                 7 đầu = 5000/cay

Kim Di 1 đầu = 2000/cay

              3 đầu = 4000/cay

              5 đầu = 7000/cay

Kim Ngắn 1 đầu trong Vĩ = 15.000/vĩ/10cay

                 3 đầu trong Vĩ = 42.000/vĩ/10cay

                 5 đầu trong Vĩ = 50.000/vĩ/10cay

Kim Di 1 đầu trong Vĩ = 3000/cy

              3 đầu trong Vĩ = 5000/cy

              5 đầu trong Vĩ = 7000/cy

Dao Khắc Nhỏ = 9000/lưỡi

                Lớn = 10000/lưỡiSản phẩm tương tự

Sản phẩm bán chạy nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Đối tác quảng cáo

Thống kê truy cập